Zmiana adresu siedziby kancelarii

Obecnie Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Magdaleny Wrucha, (wcześniej Komornika Sądowego Dariusza Ulfiga) mieści pod adresem: Ul. Grzegórzecka 102/1, 31-559 Kraków
Numer telefonu: 781-076-333
E-mail: krakow2@komornik.pl

ART 300 Kodeksu karnego stanowi:

§ 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.